Sunday, November 21, 2010

High Impact Team

Konsep kecemerlangan berorganisasi bukanlah merupakan satu konsep yang statik. Tetapi konsep ini sebenarnya melibatkan peningkatan berterusan setiap warga dalam organisasi tersebut dan penghayatan konsep pembelajaran sepanjang hayat secara lebih berkesan. Setiap organisasi serta individu-individu pendukung organisasi akan tercabar oleh perubahan dan perkembangan persekitaran yang semakin pelbagai dan semakin tidak menentu. Para pendukung organisasi harus bertingkah laku secara lebih berkesan dalam bentuk yang saling berkait dan saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Hanya organisasi yang menghayati kecekapan dan kemahiran yang diperlukan ini sahaja akan berupaya untuk menikmati kesejahteraan bersama secara berterusan.

Konsep berorganisasi secara lebih dinamik ini perlu dihayati oleh semua individu untuk mengangkat kecemerlangan individu dan kecemerlangan organisasi ke tahap yang lebih tinggi; tahap GEMILANG dan tahap TERBILANG.

Konsep High Impact Team ini berupaya menjadikan pendukung-pendukung organisasi untuk cemerlang beriltizam dengan faktor-faktor kritikal yang menjana dan menyuburkan organisasi seterusnya memantapkan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan untuk mencipta kesejahteraan diri dan kecemerlangan baru organisasi.

No comments:

Post a Comment