Sunday, November 21, 2010

Definasi Pasukan

Kumpulan ialah kelompok manusia atau orang yang berkumpul di satu-satu masa tetapi dengan matlamat yang berbeza atau memainkan peranan yang berbeza.
Pasukan pula ialah sekumpulan orang yang dikaitkan dengan suatu matlamat yang sepunya. Ia biasanya amat sesuai untuk menjalankan tugas yang sangat rumit serta memiliki banyak subtugas yang saling bersandaran. Oleh yang demikian, pasukan biasanya terdiri daripada anggota-anggota yang memiliki kemahiran yang saling melengkapi dan yang dapat menjanakan sinergi melalui usaha terselaras bagi membenarkan setiap ahli memaksimumkan kekuatan serta mengurangkan kelemahan masing-masing. Bagaimanapun, sekumpulan orang pada dirinya tidak semestinya merupakan sebuah pasukan. Pasukan biasanya menjalani suatu kitar hayat yang terdiri daripada peringkat-peringkat pembentukan, pemerahan otak, penormaan, pelaksanaan, dan pembubaran

Penggunaan erti kata pasukan adalah lebih sesuai dan terjurus kearah pembentukan sesuatu pasukan kerja dalam organisasi.

No comments:

Post a Comment